Getting Here

Opening Hours
10:00 – 22:00 (Daily) (10:00 - 20:00 on January 30 to February 9, 2020)

Driving

  • From Renmin Lu to Renmin Zhong Lu
  • From Zhongshan Lu to Renmin Zhong Lu/ Jiefang Xi Lu to Hou Xixi
  • From Xueqian Jie to Jiankang Lu

Parking Promotion

Bus

  • Buses no. 10, 11, 15, 20, 31, 75, 86, 211, 316, 611 to Jiankang Lu (Renmin Zhong Lu) Station
  • Buses no. 12, 35, 65, 67, 97, 81, 85, 118, 201, 311, 315, 319, 703, 722, 763 to Chongan Si Station

Metro

  • Line No. 1 or 2 to Sanyang Plaza Station Exit 1